График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
Образователен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M175013-M175013
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M175028-M175028
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M175013-M175013
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M175013-M175013
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102