График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M175028-M175028
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
Управление на устойчивото развитие
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

06.10.2017
/Петък/
M175028-M175028
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

06.10.2017
/Петък/
M175028-M175028
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M175028-M175028
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 306
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ