График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
Дисциплина Дата Час / зала
КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

06.10.2017
/Петък/
M175023-M175039
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 401
ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M175023-M175039
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 401
ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

06.10.2017
/Петък/
M175023-M175039
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 401
ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ И СРЕДИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

06.10.2017
/Петък/
M175023-M175039
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 401