График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Ас. ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

06.10.2017
/Петък/
M175017-M175051
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
МЕДИЯ ПЛАНИРАНЕ
Доц. д-р ТОДОР КРЪСТЕВИЧ
Доц. д-р МАРУСЯ СМОКОВА-СТЕФАНОВА

06.10.2017
/Петък/
M175045-M175045
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
ОДИТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

06.10.2017
/Петък/
M175045-M175045
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ТОДОР КРЪСТЕВИЧ
Доц. д-р МАРУСЯ СМОКОВА-СТЕФАНОВА

06.10.2017
/Петък/
M175045-M175045
14:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Гл. ас. д-р ВАНЯ ГРИГОРОВА