График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

06.10.2017
/Петък/
M175001-M175025
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

06.10.2017
/Петък/
M175001-M175025
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИМ)
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ

06.10.2017
/Петък/
M175001-M175025
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

06.10.2017
/Петък/
M175001-M175025
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14