График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ И КОНТРОЛИНГ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

06.10.2017
/Петък/
M175007-M175007
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M175007-M175007
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

06.10.2017
/Петък/
M175007-M175007
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M175007-M175007
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ