График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Дисциплина Дата Час / зала
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

06.10.2017
/Петък/
M175005-M175060
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА

06.10.2017
/Петък/
M175005-M175060
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

06.10.2017
/Петък/
M175005-M175060
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

06.10.2017
/Петък/
M175005-M175060
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72