График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ВАЛУТЕН, МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

06.10.2017
/Петък/
M175011-M175056
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M175011-M175056
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

06.10.2017
/Петък/
M175011-M175056
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26
КОНВЕНЦИИ И СПОГОДБИ В МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ВМДК)
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

06.10.2017
/Петък/
M175011-M175056
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26