График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
Експортен маркетингов мениджмънт
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

06.10.2017
/Петък/
M175008-M175037
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 5
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

06.10.2017
/Петък/
M175008-M175037
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 5
МЕЖДУНАРОДНА РЕКЛАМА
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

06.10.2017
/Петък/
M175008-M175037
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 5
Магистърски семинар (МБМ)
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

06.10.2017
/Петък/
M175008-M175037
14:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 5
ОТГОВОРЕН И УСТОЙЧИВ БИЗНЕС В ГЛОБАЛНАТА СРЕДА
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ