График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
БЮДЖЕТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ

06.10.2017
/Петък/
M175003-M175053
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

06.10.2017
/Петък/
M175003-M175053
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

06.10.2017
/Петък/
M175003-M175053
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФМ)
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

06.10.2017
/Петък/
M175003-M175053
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
ЦЕНОВИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

06.10.2017
/Петък/
M175003-M175053
14:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16