График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
Образователен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА