График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
FINANCIAL MANAGEMENT /in English/
Дисциплина Дата Час / зала
БЮДЖЕТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ

МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

14.12.2017
/Четвъртък/
M175042-M175042
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

14.12.2017
/Четвъртък/
M175042-M175042
10:30-12:30 ч.

Кабинет на титуляра
ЦЕНОВИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

15.12.2017
/Петък/
M175042-M175042
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра