График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
АГРОБИЗНЕС
Дисциплина Дата Час / зала
ЦЕНИ, ПАЗАРИ И РЕГУЛИРАНЕ В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА - ИНСТРУМЕНТ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (АБ)
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА