График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ
Дисциплина Дата Час / зала
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА

РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

УПРАВЛЕНСКИ АНАЛИЗ
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА
Гл. ас. д-р КРАСИМИР КУЛЧЕВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФАК)
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛЯ КУШЕВА

СУБЕКТИВИЗЪМ И КОНФЛИКТНОСТ В ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА