График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
Експортен маркетингов мениджмънт
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА РЕКЛАМА
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

Магистърски семинар (МБМ)
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

ОТГОВОРЕН И УСТОЙЧИВ БИЗНЕС В ГЛОБАЛНАТА СРЕДА
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ