График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Ас. ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

29.11.2017
/Сряда/
M175045-M175045
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
МЕДИЯ ПЛАНИРАНЕ
Доц. д-р ТОДОР КРЪСТЕВИЧ
Доц. д-р МАРУСЯ СМОКОВА-СТЕФАНОВА

28.11.2017
/Вторник/
M175045-M175045
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
ОДИТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

27.11.2017
/Понеделник/
M175045-M175045
15:00-17:00 ч.

Кабинет на титуляра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ТОДОР КРЪСТЕВИЧ
Доц. д-р МАРУСЯ СМОКОВА-СТЕФАНОВА

28.11.2017
/Вторник/
M175045-M175045
10:30-12:30 ч.

Кабинет на титуляра
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Гл. ас. д-р ВАНЯ ГРИГОРОВА