График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИМ)
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ

АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ