График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Дисциплина Дата Час / зала
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

СТАНДАРТИ ЗА ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

БАНКОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОПС)
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ