График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МАРКЕТИНГ
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Гл. ас. д-р ВАНЯ ГРИГОРОВА

БРАНД МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА

МАРКЕТИНГОВ ТРЕНИНГ (МАРКСТРАТ 3)
Доц. д-р ТОДОР КРЪСТЕВИЧ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (МА)
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Ас. ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

29.11.2017
/Сряда/
M175045-M175045
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра