График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Ас. д-р ПАВЛИН ПАВЛОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИМТ)
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА

МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Ас. д-р ПАВЛИН ПАВЛОВ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Ас. д-р ЛЮБОМИРА ТОДОРОВА