График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ЗАСТРАХОВАНЕ
Дисциплина Дата Час / зала
ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ

29.11.2017
/Сряда/
M175010-M175038
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

28.11.2017
/Вторник/
M175010-M175038
09:00-11:00 ч.

Катедра
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

27.11.2017
/Понеделник/
M175010-M175038
15:00-17:00 ч.

Катедра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

28.11.2017
/Вторник/
M175010-M175038
10:30-12:30 ч.

Кабинет на титуляра
ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ