График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Дисциплина Дата Час / зала
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

28.11.2017
/Вторник/
M175005-M175060
09:00-11:00 ч.

Катедра
ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА

27.11.2017
/Понеделник/
M175005-M175060
14:00-16:00 ч.

Катедра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

28.11.2017
/Вторник/
M175005-M175060
10:30-12:30 ч.

Катедра
ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

29.11.2017
/Сряда/
M175005-M175060
09:00-11:00 ч.

Катедра