График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
Експортен маркетингов мениджмънт
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

27.11.2017
/Понеделник/
M175008-M175037
15:00-17:00 ч.

Катедра
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

28.11.2017
/Вторник/
M175008-M175037
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 12
МЕЖДУНАРОДНА РЕКЛАМА
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

29.11.2017
/Сряда/
M175008-M175037
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
Магистърски семинар (МБМ)
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

28.11.2017
/Вторник/
M175008-M175037
10:30-12:30 ч.

Катедра
ОТГОВОРЕН И УСТОЙЧИВ БИЗНЕС В ГЛОБАЛНАТА СРЕДА
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ