График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

09.11.2017
/Четвъртък/
M175026-M175027
14:00-16:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 303
СИМУЛАЦИОННА ИГРА ПО ГРАНТОВИ ПРОГРАМИ НА ЕС
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

10.11.2017
/Петък/
M175026-M175027
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 303
УПРАВЛЕНИЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

11.11.2017
/Събота/
M175026-M175027
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 303
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Доц. д-р АНАСТАСИЯ МАРЧЕВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

10.11.2017
/Петък/
M175026-M175027
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 303