График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
АГРОБИЗНЕС
Дисциплина Дата Час / зала
ЦЕНИ, ПАЗАРИ И РЕГУЛИРАНЕ В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

11.11.2017
/Събота/
M175046-M175046
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26
ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА - ИНСТРУМЕНТ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

10.11.2017
/Петък/
M175046-M175046
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (АБ)
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

10.11.2017
/Петък/
M175046-M175046
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26
АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

09.11.2017
/Четвъртък/
M175046-M175046
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26