График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
Дисциплина Дата Час / зала
КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

09.11.2017
/Четвъртък/
M175023-M175039
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА

10.11.2017
/Петък/
M175023-M175039
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

10.11.2017
/Петък/
M175023-M175039
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ И СРЕДИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

11.11.2017
/Събота/
M175023-M175039
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202