График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Ас. ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

11.11.2017
/Събота/
M175045-M175045
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
МЕДИЯ ПЛАНИРАНЕ
Доц. д-р ТОДОР КРЪСТЕВИЧ
Доц. д-р МАРУСЯ СМОКОВА-СТЕФАНОВА

10.11.2017
/Петък/
M175045-M175045
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
ОДИТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

09.11.2017
/Четвъртък/
M175045-M175045
15:00-17:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ТОДОР КРЪСТЕВИЧ
Доц. д-р МАРУСЯ СМОКОВА-СТЕФАНОВА

10.11.2017
/Петък/
M175045-M175045
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА
Гл. ас. д-р ВАНЯ ГРИГОРОВА