График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

09.11.2017
/Четвъртък/
M175033-M175033
15:00-17:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

11.11.2017
/Събота/
M175033-M175033
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

10.11.2017
/Петък/
M175033-M175033
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ЗМ)
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

10.11.2017
/Петък/
M175033-M175033
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

11.11.2017
/Събота/
M175033-M175033
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46