График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Дисциплина Дата Час / зала
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

09.11.2017
/Четвъртък/
M175004-M175058
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
СТАНДАРТИ ЗА ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

10.11.2017
/Петък/
M175049-M175055
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
БАНКОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

11.11.2017
/Събота/
M175049-M175055
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОПС)
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

10.11.2017
/Петък/
M175049-M175055
10:30-12:30 ч.

Кабинет на титуляра
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ