График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

10.11.2017
/Петък/
M175004-M175058
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

09.11.2017
/Четвъртък/
M175004-M175058
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОНП)
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

10.11.2017
/Петък/
M175004-M175058
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА

11.11.2017
/Събота/
M175004-M175058
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА