График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ И КОНТРОЛИНГ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

11.11.2017
/Събота/
M175007-M175007
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 13
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА

09.11.2017
/Четвъртък/
M175007-M175007
14:00-16:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

10.11.2017
/Петък/
M175007-M175007
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 13
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

10.11.2017
/Петък/
M175007-M175007
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ