График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Ас. д-р ПАВЛИН ПАВЛОВ

11.11.2017
/Събота/
M175009-M175047
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 10
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИМТ)
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА

10.11.2017
/Петък/
M175009-M175047
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Ас. д-р ПАВЛИН ПАВЛОВ

10.11.2017
/Петък/
M175009-M175047
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Ас. д-р ЛЮБОМИРА ТОДОРОВА

09.11.2017
/Четвъртък/
M175009-M175047
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72