График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
ЗАСТРАХОВАНЕ
Дисциплина Дата Час / зала
ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ

11.11.2017
/Събота/
M175010-M175038
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

10.11.2017
/Петък/
M175010-M175038
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
11.11.2017
/Събота/
M175033-M175033
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

09.11.2017
/Четвъртък/
M175010-M175038
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

10.11.2017
/Петък/
M175010-M175038
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ