График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Дисциплина Дата Час / зала
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

09.11.2017
/Четвъртък/
M175005-M175060
14:00-16:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42
ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА

10.11.2017
/Петък/
M175005-M175060
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

10.11.2017
/Петък/
M175005-M175060
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42
ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

11.11.2017
/Събота/
M175005-M175060
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 42