График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
Експортен маркетингов мениджмънт
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

10.11.2017
/Петък/
M175008-M175037
09:00-11:00 ч.

Катедра
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

09.11.2017
/Четвъртък/
M175008-M175037
14:00-16:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
МЕЖДУНАРОДНА РЕКЛАМА
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

11.11.2017
/Събота/
M175008-M175037
09:00-11:00 ч.

Катедра
Магистърски семинар (МБМ)
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

10.11.2017
/Петък/
M175008-M175037
10:30-12:30 ч.

Катедра
ОТГОВОРЕН И УСТОЙЧИВ БИЗНЕС В ГЛОБАЛНАТА СРЕДА
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ