График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
ГЛОБАЛНО И РЕГИОНАЛНО РЕГУЛИРАНЕ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

10.11.2017
/Петък/
M175016-M175054
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

09.11.2017
/Четвъртък/
M175016-M175054
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФУПС)
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

10.11.2017
/Петък/
M175016-M175054
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 14
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

11.11.2017
/Събота/
M175016-M175054
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15