График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

14.12.2017
/Четвъртък/
M175028-M175028
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

13.12.2017
/Сряда/
M175028-M175028
13:30-15:30 ч.

Кабинет на титуляра
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

14.12.2017
/Четвъртък/
M175028-M175028
12:30-14:30 ч.

Кабинет на титуляра
ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

15.12.2017
/Петък/
M175028-M175028
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

13.12.2017
/Сряда/
M175028-M175028
10:30-12:30 ч.

Кабинет на титуляра