График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
АГРОБИЗНЕС
Дисциплина Дата Час / зала
ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

АГРАРНА ИКОНОМИКА И АГРАРНА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА