График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
Дисциплина Дата Час / зала
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р КРЕМЕНАК.МАРИНОВА-КОСТОВА

ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р КРЕМЕНАК.МАРИНОВА-КОСТОВА

БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И АНАЛИЗ НА ДАННИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА

ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ