График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

13.12.2017
/Сряда/
M165060-M175033
13:30-15:30 ч.

Кабинет на титуляра
ТЕХНОЛОГИИ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

14.12.2017
/Четвъртък/
M165060-M175033
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
ОЦЕНКИ НА МОДЕЛИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

14.12.2017
/Четвъртък/
M165060-M175033
13:30-15:30 ч.

Кабинет на титуляра
БЮДЖЕТНИ РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ

15.12.2017
/Петък/
M165060-M175033
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

13.12.2017
/Сряда/
M165060-M175033
10:30-12:30 ч.

Кабинет на титуляра