График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Гл. ас. д-р РАДОСВЕТА КРЪСТЕВА - ХРИСТОВА

СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Гл. ас. д-р БОЖИДАР БОЖИЛОВ

СЧЕТОВОДСТВО НА НЕФИНАНСОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ГРУПИ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Гл. ас. д-р ДИАНА КРУМОВА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА
Гл. ас. д-р ДИАНА КРУМОВА