График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
МАРКЕТИНГ
Дисциплина Дата Час / зала
МАРКЕТИНГОВ ИНЖЕНЕРИНГ
Доц. д-р ТОДОР КРЪСТЕВИЧ
Доц. д-р МАРУСЯ СМОКОВА-СТЕФАНОВА

СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ПЕНКА ГОРАНОВА

АНАЛИТИЧНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ ДАННИ
Доц. д-р ТОДОР КРЪСТЕВИЧ
Доц. д-р МАРУСЯ СМОКОВА-СТЕФАНОВА

МАРКЕТИНГОВ ОДИТ
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГА
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р ВАНЯ ГРИГОРОВА