График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА
Дисциплина Дата Час / зала
СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМА
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Ас. д-р ЛЮБОМИРА ТОДОРОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Ас. д-р ПАВЛИН ПАВЛОВ

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ТИХОМИР ЛИЧЕВ

ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Ас. д-р ЛЮБОМИРА ТОДОРОВА