График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Ас. д-р ТАНЕР ИСМАИЛОВ

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА

БЮДЖЕТНИ РЕШЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕН ИЗБОР
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ