График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
Управление на човешките ресурси
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164012-M164047
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
M164012-M164047
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164012-M164047
10:45-12:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
M164012-M164047
16:00-17:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ПОВЕДЕНЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Ас. д-р ЙОАНА ПЕТРОВА

СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Ас. д-р ЙОАНА ПЕТРОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164012-M164047
14:15-15:45 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
M164012-M164047
19:30-21:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164012-M164047
12:30-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
04.02.2018
/Неделя/
M164012-M164047
17:45-19:15 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала