График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164028-M164028
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M164028-M164028
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
СИМУЛАЦИОННА ИГРА ПО ГРАНТОВИ ПРОГРАМИ НА ЕС
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164028-M164028
10:45-12:15 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M164028-M164028
16:00-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
УПРАВЛЕНИЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЕВЕЛИНА ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164028-M164028
14:15-15:45 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M164028-M164028
19:30-21:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Доц. д-р АНАСТАСИЯ МАРЧЕВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164028-M164028
12:30-14:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
04.02.2018
/Неделя/
M164028-M164028
17:45-19:15 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207