График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
СТАНДАРТИ ЗА ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ
Ас. д-р РАДИ ДИМИТРОВ

04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
БАНКОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

04.02.2018
/Неделя/
M164029-M164029
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M164029-M164029
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОПС)
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ