График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
Счетоводство и одит в банките
Дисциплина Дата Час / зала
БАНКОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

04.02.2018
/Неделя/
M164029-M164029
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M164029-M164029
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164029-M164029
10:45-12:15 ч.
Ректорат
Аудитория 3
04.02.2018
/Неделя/
M164029-M164029
16:00-17:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА БАНКИТЕ
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

04.02.2018
/Неделя/
M164029-M164029
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M164029-M164029
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОБ)
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

04.02.2018
/Неделя/
M164029-M164029
12:30-14:00 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M164029-M164029
17:45-19:15 ч.

Кабинет на титуляра
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
14:15-15:45 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
04.02.2018
/Неделя/
M164040-M164040
19:30-21:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63