График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164001-M164022
14:15-15:45 ч.

Кабинет на титуляра
04.02.2018
/Неделя/
M164001-M164022
19:30-21:00 ч.

Кабинет на титуляра
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

04.02.2018
/Неделя/
M164001-M164022
10:45-12:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
M164001-M164022
16:00-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164001-M164022
14:15-15:45 ч.

Катедра
04.02.2018
/Неделя/
M164001-M164022
19:30-21:00 ч.

Катедра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (МТД)
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164001-M164022
12:30-14:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
04.02.2018
/Неделя/
M164001-M164022
17:45-19:15 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА