График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. 2016/2017 г., прием м. Октомври 2016 г., сем. 5)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА

04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
10:45-12:15 ч.
Аудитория 64
04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
16:00-17:30 ч.
Аудитория 64
БИЗНЕС РИСК В КОРПОРАЦИЯТА
Доц. д-р СЕРГЕЙ НАЙДЕНОВ
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
14:15-15:45 ч.
Аудитория 64
04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
19:30-21:00 ч.
Аудитория 64
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ И КОМУНИКАЦИИ
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
14:15-15:45 ч.
Аудитория 64
04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
19:30-21:00 ч.
Аудитория 64
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (КМ)
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Гл. ас. д-р ЗОЯ ИВАНОВА

04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
12:30-14:00 ч.
Аудитория 64
04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
17:45-19:15 ч.
Аудитория 64
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р АНЕТА ДЕНЕВА
Доц. д-р ИСКРА ПАНТЕЛЕЕВА

04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
14:15-15:45 ч.
Аудитория 64
04.02.2018
/Неделя/
M164004-M164011
19:30-21:00 ч.
Аудитория 64
УПРАВЛЕНИЕ НА АУТСОРСИНГ ПРОЕКТИ
Проф. д-р ЛЮБЧО ВАРАМЕЗОВ
Гл. ас. д-р ЕМИЛ НИКОЛОВ